Srpski latinica
O Projektu Objašnjenje naziva projekta

Najpoznatiji pantomimičar 20. veka bio je francuski umetnik Marsel Marso od koga sam lično učio pantomimu u njegovoj Internacionalnoj školi pantomime Grada Pariza „Marsel Marso“ početkom devedesetih godina. Pantomima se najčešće odvija u tišini i Marsel Marso nas je veoma često na časovima učio da osluškujemo tišinu govoreći nam da je i „TIŠINA MUZIKA“ odnosno da je preduslov da postanemo pantomimičari da čujemo „MUZIKU TIŠINE“.

Njegove reči su mi odzvanjale kroz karijeru. Radeći nekoliko godina potpuno besplatno sa decom oštećenog sluha pitao sam se da li oni čuju „muziku tišine“.

Marsel Marso je preminuo u septembru 2007 godine i uzimajući sve u obzir mislim da je najprikladniji naziv ovog projekta „MUZIKA TIŠINE“.