Српски
О Пројекту Објашњење назива пројекта

Најпознатији пантомимичар 20. века био је француски уметник Марсел Марсо од кога сам лично учио пантомиму у његовој Интернационалној школи пантомиме Града Париза „Марсел Марсо“ почетком деведесетих година. Пантомима се најчешће одвија у тишини и Марсел Марсо нас је веома често на часовима учио да ослушкујемо тишину говорећи нам да је и „ТИШИНА МУЗИКА“ односно да је предуслов да постанемо пантомимичари да чујемо „МУЗИКУ ТИШИНЕ“.

Његове речи су ми одзвањале кроз каријеру. Радећи неколико година потпуно бесплатно са децом оштећеног слуха питао сам се да ли они чују „музику тишине“.

Марсел Марсо је преминуо у септембру 2007 године и узимајући све у обзир мислим да је најприкладнији назив овог пројекта „МУЗИКА ТИШИНЕ“.