Srpski latinica
O Projektu Simfonija kreativnosti

Upravo je pomoć institucija bila presudna da projekat evoluira i da se proširi sa škole za decu oštećenog sluha „Stefan Dečanski“ i na školu „Radivoj Popović“ u Zemunu.

Taj korak je suštinski u realizaciji projekta „Muzika tišine“ jer su mladi oštećenog sluha iz škole „Stefan Dečanski“ koji su prvobitno obučeni i učestvovali u stvaranju predstave „Drvo života“ postali profesionalni (plaćeni) asistenti i demonstratori novim polaznicima iz škole „Radivoj Popović“.

Na taj način smo produbili inkluzivni kvalitet ovog projekta i otškrinuli vrata vršnjačke edukacije, te podržali jednu od naših osnovnih ideja i ciljeva da osobe sa invaliditetom mogu i treba da se umetnički izraze na profesionalan način i da u umetničkim strukama mogu pronaći zaposlenje.

S tim ciljem smo začeli i revitalizaciju trupe Beogradski pantomimičari u kojoj su mladi pantomimičari oštećenog sluha pozitivno diskriminisani u odnosu na studente glume Akademije lepih umetnosti koji su takođe članovi.