English
About Project Symphony of creativity

Управо је помоћ институција била пресудна да пројекат еволуира и да се прошири са школе за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ и на школу „Радивој Поповић“ у Земуну.

Тај корак је суштински у реализацији пројекта „Музика тишине“ јер су млади оштећеног слуха из школе „Стефан Дечански“ који су првобитно обучени и учествовали у стварању представе „Дрво живота“ постали професионални (плаћени) асистенти и демонстратори новим полазницима из школе „Радивој Поповић“.

На тај начин смо продубили инклузивни квалитет овог пројекта и отшкринули врата вршњачке едукације, те подржали једну од наших основних идеја и циљева да особе са инвалидитетом могу и треба да се уметнички изразе на професионалан начин и да у уметничким струкама могу пронаћи запослење.

С тим циљем смо зачели и ревитализацију трупе Београдски пантомимичари у којој су млади пантомимичари оштећеног слуха позитивно дискриминисани у односу на студенте глуме Академије лепих уметности који су такође чланови.