Srpski latinica
O Projektu Zaključak

Potvrdili smo mišljenje da pantomima može otškrinuti vrata društvene izolacije u kojoj se osobe oštećenog sluha nalaze, ali i vrata edukacije i umetnosti, globalne komunikacije i biznisa.

Pantomima je sredstvo koje će vratiti ljudima oštećenog sluha njihovo dostojanstvo i socio-ekonomsku priznatost, korisnost i mogućnost da napreduju u svakom psiho-socijalnom i društveno-ekonomskom smislu.

Pored toga pantomima je u Srbiji, takođe stavljena na margine društvenog i umetničkog života. I pantomima i osobe oštećenog sluha se nalaze u sličnoj situaciji, ali zajedno mogu učiniti veliki skok u obrazovnom, umetničkom i poslovnom smislu.