Srpski latinica
O Projektu Polazište

Osobe oštećenog sluha (nagluve, gluve ili gluvo-neme) su osuđene na usamljenost i bavljenje najtežim (čitajte:”najprljavijim”) poslovima, bez kreativnosti, umetničkog doživljaja, a o radu na filmu i u medijima nema ni govora.

Sa urođenim ili stečenim hendikepom prema kome postoje gotovo institucionalizovane predrasude, osobe oštećenog sluha su potisnute na socijalnu marginu na kojoj se, oni i njihove porodice, najčešće, bore sa “golom” egzistencijom, što dovodi i do čestih pojava delikvencije, naročito kod maloletnih osoba.

O njihovim životima, problemima, potrebama, ali i sposobnostima, talentima, kreativnošću ništa ne znamo jer su im vrata medija uglavnom zatvorena.

Uz našu pomoć te osobe mogu postati ravnopravni građani, što sada praktično nisu, povratiti osnovno ljudsko dostojanstvo i prava koja su im ugrožena i dobiti mogućnost da svojim radom obezbede sebi egzistenciju, zdravije uslove za život i da doprinose društvu u kojem žive, a ne da mu budu teret.

Vrlo brzo deca oštećenog sluha koju viđamo po ulicama ili kafanama kako prose mogu postati dostojanstveni, obrazovani i radno sposobni građani koji će plaćati porez i sami početi da pomažu druge.

GEST I SLIKA SU „PRIRODNA“ IZRAŽAJNA SREDSTVA OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA!

PANTOMIMA, FILM, TELEVIZIJA, INTERNET, MULTIMEDIJA SU „PRIRODNI“ MEDIJI I UMETNOSTI OSOBAMA OŠTEĆENOG SLUHA!

Vizuelna komunikacija je prirodna orjentacija osoba oštećenog sluha. Neverbalna komunikacija i pantomima kao estetska stilizacija „govora tela“, pokretne slike i multimedija su put do slobodnog izražavanja, komunikacije i umetničkog doživljaja osboba oštećenog sluha i njihove publike.

Pantomima i televizija čija je preteča nemi film, mogu otškrinuti vrata društvene izolacije u kojoj se nalaze, ali i vrata edukacije i umetnosti, globalne komunikacije i biznisa.

Pantomima i film su sredstvo koje će vratiti ljudima oštećenog sluha njihovo dostojanstvo i socio-ekonomsku priznatost, korisnost i mogućnost da napreduju u svakom psiho-socijalnom i društveno-ekonomskom smislu.